Välkommen till MKG

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, bevakar och granskar kärnkraftsindustrins arbete med ett planerat förvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Ett slutförvar som måste vara miljömässigt säkert i hundratusentals år.

MKG deltar tillsammans med Naturskyddsföreningen och Jordens Vänner i prövningen av kärnbränsleförvaret. Föreningarna förordar inte en viss slutförvarsmetod men vill att det bästa beslutsunderlaget inför kommande beslut tas fram. Föreningarna anser det viktigt att alternativa metoder och platser som kan vara miljömässigt bättre utreds ytterligare. Läs mer på MKG:s portal om kärnbränsleförvarsansökan där du också kan följa domstolens och myndighetens prövningsprocesser.

MKG och dess medlemsföreninger deltar även i miljöprövningen av förvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR. Följ händelserna i denna prövning via MKG:s portal om SFR 2

MKG är ett samarbete mellan Fältbiologerna, Jordens VännerNaturskyddsföreningenNaturskyddsföreningen i Kalmar län, Naturskyddsföreningen i SkåneNaturskyddsföreningen Uppsala län och Oss - Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar. Föreningen finansieras i huvudsak med statliga budgetmedel som fördelas av Strålsäkerhetsmyndigheten SSM.

Aktuellt från MKG

Nyhetsbrev 1/2020

Nyhetsbrev 1/2020 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

MKG med medlemsföreningar yttrar sig i sak till regeringen om LOT-upptaget

Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) har skickat in ett nytt yttrande till regeringen i prövningen av kärnbränsleförvaret.

MKG:s kanslichef: ”Upptaget av LOT-paketen är märkligt och avslöjande”

I höstas ställde Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings MKG:s kanslichef en fråga på ett möte anordnat av Strålsäkerhetsmyndigheten SSM. Svaret på frågan var förvånande för många i salen. Kärnkärnavfallsbolaget SKB:s expert sa att bolaget hade tagit upp nästa – nu 20-åriga – försökspaket i LOT-experimentet utan att berätta det för någon.

Logga in