1 oktober 2005 |

Ansökan om medel för 2006

MKG har ansökt om stöd ur kärnavfallsfonden för verksamheten under 2006.

En ansökan om medel för 2006 har skickats in till SKI. MKG söker nu 2,5 miljoner kronor, vilket är mer än tidigare. Med ytterligare medel kan MKG bl.a. anlita expertkompetens för att ta fram underlag i viktiga miljöfrågeställningar till samrådsprocessen.

Läs ansökningsblanketten här >>

Läs MKG:s ansökan här >>

Logga in