28 februari 2013 |

Atomnotan - en reportageserie i Vetenskapsradion om kärnkraftens kostnader

Under fyra vardagar med start den 22 februari har Vetenskapsradion sänt granskande reportage om kärnkraftens kostnader, dvs kostnader för rivning av kärnkraftverk och byggandet av slutförvar för använt kärnbränsle. Vetenskapsradions undersökningar visar att kärnkraftindustrin kan behöva betala fem gånger högre avgift än vad den gör idag.

Här finner du alla avsnitten listade med länkar till dit du kan lyssna på hela reportagen. Nedan hittar du också mer information om hur Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar med ändringar av systemet för att finansiera ett slutförvar och länkar till nyheter på MKG:s hemsida.


22 februari
Hur man river ett kärnkraftverk >>
”Det tar längre tid att riva ett kärnkraftverk än det tar att bygga. Det radioaktiva skrotet måste tas om hand och 100 000-tals ton betong och metallskrot måste kontrolleras att det är garanterat fritt från strålning. I hela världen finns idag mer än 125 reaktorer som väntar på att rivas eller som har börjat monteras ned. I Sverige står Barsebäck på tur - en stålgrå koloss vid Salviken i södra Skåne.”

25 februari
Riva kärnkraftverk kan bli dyrare än att bygga nytt >> 
”Att riva kärn)kraftverk kommer de närmaste åren att bli en allt viktigare fråga, i takt med fler och fler kärnkraftverk läggs ner. I hela världen idag finns mer än 125 kärnkraftverk som är nedlagda och väntar på att rivas - och det är ett tidskrävande och dyrt arbete. I många av de här kärnkraftverken har arbetet inte ens påbörjats trots att de varit nedlagda i flera år.”

26 februari
Onkalo - Finlands slutförvarsgrotta >> 
”Finland planerar att göra sig av med sitt använda kärnbränsle på samma sätt som i Sverige: genom att gräva ned det 400 meter under mark. Onkalo heter testanläggningen i sydvästra Finland där försök nu pågår med att placera de kopparkapslar som ska innesluta det utbrända kärnavfallet. Men det spruckna berget ställer till problem. Vattenflöde gör stora delar av berget olämpligt som slutförvar.”

27 februari
Kärnkraftens svarta svanar >>
”I Tjajkovskij balett Svansjön förekommer en svart svan. Även inom kärnkraftsindustrin talar man nu om svarta svanar. En svart svan är ett uttryck för en oväntad händelse som får stor inverkan, men som är mycket svår att förutse. Den avslutande fjärde delen i Vetandets världs serie Atomnotan handlar om den allt större kostnaden för att ta hand om kärnkraftens avfall.”


27 februari
Uppföljning av reportageserien >>
Nu finns flera intervjuer och frågor som följer upp reportageserien ”Atomnotan”. Bl.a. kan du höra miljöministern Lena Ek och Miljöpartiets energipolitiska talesperson Lise Nordin diskutera kärnkraftens slutnota. Samt en intervju med forsknings- och utvecklingschefen på Forutum, Göran Holt. Här finns också en länk till en chatt med reportrarna som gjort ”Atomnotan”.

 

Vad har hänt?!

Kärnavfallsavgiften höjs inte tillräckligt
För att kunna ta hand om kärnavfall och riva kärnkraftverk betalar kärnkraftsindustrin avgifter till Kärnavfallsfonden. Hösten 2011 skickade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett förslag till regeringen om en höjning av avgiften från 1 öre/kWh till 3 öre/kWh. Regeringen beslutade dock om en lägre avgift, 2,2 öre/kWh, med motiveringen att finansieringssystemet fortfarande är under utveckling. Regeringen ger SSM, Riksgälden och Kärnavfallsfonden i uppdrag att utreda finansieringssystemet och statens risk. Den beslutade avgiften 2,2/kWh gäller från den 1 januari 2012 till den 31 december 2014.

Nyhet på MKG:s hemsida om att regeringen inte höjde kärnavfallsavgifterna lika mycket som SSM ville, 111222 >> 


Brist på 30 miljarder – förlängd utredning
I samband med att Strålsäkerhetsmyndighetens utredning om finansieringssystemet skulle ha lämnat ett delyttrande till regeringen den 31 maj 2012 har det avslöjats att det kan finnas en brist på minst 30 miljarder i kärnavfallsfonden. För att ta in de pengarna till fonden skulle kärnavfallsavgiften behöva höjas från dagens 2 öre/kWh till över 6 öre/kWh. Utredningen får nu ett år till på sig att arbeta och yttrandet för hela utredningen ska lämnas in den 31 maj 2013.

Nyhet på MKG:s hemsida om att finansieringen av slutförvaret för använt kärnbränsle kan sakna minst 30 miljarder >>

MKG:s synpunkter
Utredningen som beskrivs ovan har bjudit in till informationsmöten för att i samband med dem samla in synpunkter om ändringsförslagen från externa intressenter. I nyheterna som länkas nedan kan du läsa Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, synpunkter.

Nyhet på MKG:s hemsida om MKG:s synpunkter efter SSM:s andra samrådsmöte om regeringsuppdrag om kärnavfallsfinansiering >> 

MKG:s synpunkter efter SSM:s första samrådsmöte om regeringsuppdrag om kärnavfallsfinansiering, 121123 >>

Nyhet om att SSM kommer att genomföra samråd om finansieringsutredningen, 120913 >>

Logga in