11 mars 2008 |

Avdelningscheferna i Strålsäkerhetsmyndigheten utsedda

Avdelningscheferna för den nya Strålskyddsmyndigheten som bildas 1 juli är utsedda.

Den 6 mars beslutade Ann-Louise Eksborg, ordförande och tillika blivande generaldirektör i organisationskommittén för den blivande Strålsäkerhetsmyndigheten, att utse följande personer som avdelningschefer på myndigheten:

Fredrik Hassel, Staben

Per-Olov Nützmann, Administrativa avdelningen

Ulrika Lyth, Kommunikationsavdelningen

Lennart Carlsson, Avdelningen för säkerhet vid kärnkraftverken

Taina Bäckström, Avdelningen för radioaktiv säkerhet

Carl-Magnus Larsson, Avdelningen för strålskydd

Leif Moberg, Internationella avdelningen

I veckan som börjar med måndagen den 17 mars förhandlas inplaceringen av enhetscheferna, chefsjuristen och forskningschefen. Ett organisationsschema för den nya myndigheten finns på utredningens hemsida och som en fil nedan.

Organisationsschema för den nya Strålsäkerhetsmyndigheten >>

Länk till strålsäkerhetsutredningens hemsida >>

Läs mer om den nya myndigheten på MKG:s hemsida >>

Logga in