Broschyrer och informationsblad

Här kan du ladda ner MKG:s broschyrer om viktiga frågeställningar inför ett slutförvar. Du kan också läsa om tillståndsprövningen och hitta information om MKG. 

Information om MKG - svenska

Här kan du ladda ner en kort informationsbroschyr om MKG.

En uppdaterad version med den nya styrelsen efter årsmötet i april 2020 finns nu i länken nedan. 

Miljörörelsen gör slutförvaringen säkrare

Broschyren beskriver miljöorganisationernas roll i samråd och prövning inför ett slutförvar för använt kärnbränsle. 

Beställ broschyren genom att skicka din postadress till info(at)mkg.se eller ladda ner den nedan.

Slutförvar i Forsmark? Värdefull natur på spel

Broschyren beskriver den värdefulla natur som finns i Forsmark. I dettaområde finns planer på att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle, och som kommer påverka de skyddade växt- och djurarterna i området. Bland annat finns där gölgroda, större vattensalamander och gulyxne. 

Broschyr om säkerhetsfrågan


MKG har tagit fram en broschyr om säkerhetsfrågan i
 kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Ansökan lämnas den 16 mars in till Strålsäkerhetsmyndigheten och Miljödomstolen efter många års forskning och årtionden av platsundersökningar. Förvaret ska hålla tätt i hundratusentals år, men i värsta fall kan kopparkapslarna rosta sönder på några hundratals år.

Broschyr om kärnavfallsfrågan

MKG har tagit fram en broschyr om kärnavfallsfrågan. I broschyren ges en bakgrund till alla de frågeställningar som är viktiga för slutförvarsfrågan. I broschyren beskrivs hur farligt det använda kärnbränslet är och vilka problem det finns med kärnavfallsbolaget SKB:s nuvarande planer för slutförvaring. Och det finns alternativ.

Broschyr om tillståndsprocessen

 

Kärnavfallsbolaget har bestämt sig för att skicka in sin ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark den 16 mars 2011. Om Strålsäkerhetsmyndigheten och Miljödomstolen anser att ansökan är komplett börjar en flerårig granskning. MKG har gett ut en broschyr om hur kommande tillståndsprocess för slutförvaret av det använda kärnbränslet kommer att gå till.

 

Information om MKG - engelska

På MKG:s engelska hemsida kan du ladda ner en kort informationsbroschyr om MKG på engelska. Se länken:

Informationsblad om alternativ metod och plats

MKG informationsblad 1, "Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning ger sin syn på alternativ metod och plats för slutförvar av kärnavfall", maj 2006, reviderad juni 2009.

test folder

 sadasd

Logga in