26 June 2017 |

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande om vikten av en sammanhållen prövning av SFR 2

Både Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG och Naturskyddsföreningen har yttrat sig till mark- och miljödomstolen om vikten av en samtida kungörelse om ansökan om en tillbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR. 

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande om vikten av en sammanhållen prövning av SFR 2, 170626 >>

Logga in