11 August 2017 |

MKG:s yttrande över utökat markförvar i Ringhals

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, skickade den 11 augusti in ett yttrande till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, och Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt avseende Ringhals AB:s ansökan om att få tillstånd för en utökning av lagringsvolym vid markförvaret för mycket lågaktivt avfall vid Ringhals. 

MKG:s yttrande över utökat markförvar i Ringhals, 170811 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om yttrandet, 170811 >>

Logga in