29 November 2018 |

Mats Persson fortsätter tills vidare som GD för SSM

Våren 2018 utlyste regeringen tjänsten som GD på Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Regeringens beslut väntades under hösten, men det har ännu inte tagits. Däremot meddelade regeringen den 29 november att de förlänger nuvarande GD, Mats Perssons, anställning fr.o.m. den 1 januari 2019 tills vidare, dock längst till dess att en ny generaldirektör och chef tillträder sin anställning. 
 

Länkar:

Regeringens beslut 181129 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om när Mats Persson tillträde som GD, 120913 >>

Logga in