30 juni 2017 |

ESS får tillstånd för installation av accelerator

Den 30 juni 2017 gav Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, tillstånd till kärnforskningsanläggningen European Spallation Source, ESS, att i anläggningen installera accelerator med tillhörande klystronbyggnad samt strålmålsbyggnad. För avfallsbyggnaden och neutronspridningssystemet ska ESS lämna in en ny ansökan.

Enligt SSM:s hemsida ansökte ESS i maj 2016 om installation och begränsad provdrift av acceleratorn i ESS-anläggningen i Lund. Granskningen delades upp i två delar som behandlats var för sig. Nu är granskningen av den första delen, installation, klar. Strålsäkerhetsmyndigheten ger ESS tillstånd att installera acceleratorn med tillhörande klystronbyggnad samt strålmålsbyggnaden som inkluderar den aktiva cellen.

Tillståndet omfattar inte avfallsbyggnaden och neutronspridningssystemet (NSS). ESS behöver utveckla redovisningarna för dessa områden innan myndigheten kan tillståndspröva dem igen. 

Länkar:

SSM beslut om tillstånd för ESS 170630 >>

SSM granskningsrapport för beslut om tillstånd 170630 >>

SSM förtydligande rörande granskningsrapporten 170705 >>

Nyhet om tillståndet på SSM:s hemsida 170630 >> 

Mer om ESS på SSM:s hemsida >>

Nyhet om tillståndet på ESS:s hemsida >>

Tidigare nyheter på MKG:s hemsida:

ESS har skrivit avtal med SKB om slutförvar för radioaktivt avfall 160914 >> 

ESS söker tillstånd för provdrift utan slutförvarsplan, 160504 >>

SSM säger ja till kärnforskningsanläggningen ESS, 140717 >>

SSM: Forskningsanläggningen ESS måste säkra sin avfallshantering, 140401 >>

Logga in