25 mars 2013 |

Femtonde mötet för referensgruppen för SKB:s kopparkorrosionsforskning

Den 25 mars ska enligt protokollet från mötet den 11 november förra året referensgruppen för kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s forskning om kopparkorrosion i en syrgasfri miljö ha träffats för den femtonde gången sedan gruppen bildades i mars 2010. Det var det andra mötet sedan Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, lämnade gruppen eftersom gruppen inte fick insyn i all den kopparkorrosionsforskning som föreningen krävt ska offentliggöras som en del av kompletteringarna av slutförvarsansökan i den pågående miljöprövningen. Nästa möte med referensgruppen blir den 14 juni.

MKG har begärt att få ta del av presentationerna från mötet men kärnavfallsbolaget har nu helt slutit offentligheten för mötena och lämnar inte ens ut dagordning eller presentationer från mötet förrän de slutgiltiga mötesanteckningarna är klara. Detta kan ta en lång tid och till dess måste tyvärr denna nyhet vara tom på information. MKG beklagar detta men bolagets agerande visar hur stor skillnaden är mellan en verksamhet som måste följa offentlighetsprincipen eller som agerar vetenskapligt och kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB.

Dagordningen för mötet, mötesanteckningarna och presentationerna från mötet kommer att publiceras nedan när kärnavfallsbolaget SKB har fått dem klara.

Uppdatering: Protokollet för mötet offentliggjordes den 4 juni och därmed även presentationerna från mötet. De finns nu nedan.

Nästa möte med referensgruppen kommer enligt uppgift att äga rum den 14 juni.

 

Länkar:

Minnesanteckningar från mötet >>

Bilaga A "Kopparkorrosion i in situ experiment Minican" av Johannes Johansson >>

Bilaga B "Minican Mikrobiologi Sulfatreducerande bakterier" av Lotta Hallbeck, m.fl, Microbial Analytics Sweden AB >>

Bilaga C "Sammanfattning av korrosionförsök: Cu i ent vatten efter 6 månader" av Mats Boman, Uppsala universitet >>

Bilaga D "Ytprofiler på kopparkapslar från deponeringshål 5 och 6 i försöksserien Prototyp" av Claes Taxén, Swera, Kimab >>

Preliminär agenda för nästa möte den 14 juni >>

 

Om referensgruppens arbete på kärnavfallsbolaget SKB:s hemsida >>

Nyhet om det fjortonde referensgruppsmötet 2012-11-06 >>

Nyhet om det trettonde referensgruppsmötet 2012-09-20 >>

Nyhet om det tolfte referensgruppsmötet 2012-05-07 >>

Nyhet om det elfte referensgruppsmötet 2012-02-01 >>

Nyhet om det tionde referensgruppsmötet 2011-11-28 >>

Nyhet om det nionde referensgruppsmötet 2011-09-21 >>

Nyhet om det åttonde referensgruppsmötet 2011-08-23 >>

Nyhet om det sjunde referensgruppsmötet 2011-06-21 >>

Nyhet om det sjätte referensgruppsmötet 2011-04-28 >>

Nyhet om det femte referensgruppsmötet 2011-03-23 >> 

Nyhet om det fjärde referensgruppsmötet 2010-11-15 >>

Nyhet om det tredje referensgruppsmötet 2010-08-27 >>

Nyhet om det andra referensgruppsmötet 2010-06-07 >>

Nyhet om det första referensgruppsmötet 2010-03-24 >>

Logga in