6 september 2019 |

FMKK lämnar MKG – Milkas lever vidare med nya medlemmar

Den 6 september 2019 bekräftade styrelsen för MKG en begäran från Folkkampanjen mot kärnkraft & kärnvapen, FMKK, om utträde ur MKG.

Istället kommer Milkas att fortleva med FMKK och de nya medlemmarna Gröna kvinnor och Sero.

Tidigare under 2019 ansökte och beviljades både Jordens Vänner och FMKK medlemskap i MKG. Dock har det funnits oenighet i FMKK om vilken väg föreningen ska gå, och ett beslut på FMKK:s årsmöte 2019 om att söka utträde ur MKG har nu verkställts i enlighet med föreningens stadgar.

 

Läs också:

MKG hälsar nya medlemmar välkomna >>

Logga in