14 november 2007 |

Forskare på KTH underkänner industrins rapport om kopparkorrosion

Under hösten 2007 har Peter Szakálos och forskarkollegor vid KTH uppmärksammat att korrosion av koppar kan ske även i syrefritt vatten, speciellt vid högre temperaturer. Frågeställningen debatterades redan på 80-talet. Nu underkänner Peter Szakálos kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolags, SKB:s, rapport om kopparkorrosion från 1988 och den vetenskapliga artikel som användes för att avfärda frågan. Szakálos menar att arbetet inte gav det vetenskapliga underlag som industrin då och även i dagsläget hävdar.

I diskussionen på slutet av 1980-talet och början av 1990-talet om koppar korroderar i syrefritt vatten eller inte avfärdades forskningsresultat av Gunnar Hultqvist vid KTH genom att kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB, publicerade en rapport (SKB TR 88-17). Resultaten från den rapporten publicerades i en vetenskaplig tidskrift. Detta satte tillfälligt stopp för fler diskussioner i frågan vid den tidpunkten.

Miljöorganisationerna kärnavfallsgranskning, MKG, har tidigare beskrivit hur Peter Szakálos, Gunnar Hultqvist och Gunnar Wikmark gjort nya försök för att undersöka korrosion av koppar i syrefritt vatten. Forskarna menar att de ursprungliga resultaten var riktiga, att koppar kan korrodera i syrefritt vatten – speciellt vid höga temperaturer – och de har publicerat en ny vetenskaplig artikel med sina resultat. Länk till nyheter om detta och om korrespondens med Statens kärnkraftinspektion, SKI, i frågan finns nedan.

MKG har bett forskaren Peter Szakálos läsa och kommentera innehållet i industrins rapport från 1988. Peter Szakálos menar att:

"En förutsättning för att påvisa vätgasutveckling från så kallad mild korrosion, som t.ex. kopparkorrosion i rent vatten, är att syrgas ej finns närvarande i detekterbar grad. Detta förstods redan för 20 år sedan. I figur 2 i den aktuella rapporten, SKB 88-17, detekterades en hög syrgashalt, vilket således diskvalificerar rapporten som rörande korrosion i syrgasfritt vatten. Trots detta låg denna rapport som grund för ett ”vetenskapligt” inlägg i den då pågående debatten om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten i Corrosion Science [1]. En fråga som bör ställas är varför informationen om syrgasdetektionen är borttagen i Ref.[1].

[1] T.E. Eriksen, P. Ndalamba and I. Grenthe, Corrosion Science, Vol. 29, No 10, pp. 1241-1250 (1989)"

Nedan kan industrins rapport SKB TR-88-17 laddas ner samt artikeln i Corrosion Science där resultaten från rapporten publicerades.

MKG har i en tidigare nyhet om frågan konstaterat att forskarna även menar att SKI:s och industrins hänvisning till en senare SKI-rapport (95-72) för att avfärda Hultqvists resultat inte är riktig. De menar i stället att denna rapport i själva verket visade att Hultquist hade rätt i sitt ursprungliga experiment.

SKB-rapport TR-88-17 Kopparkorrosion (Eng) >>

Artikeln om kopparkorrosion i ”Corrosion Science” 1989 >>

MKG:s ursprungliga nyhet om kopparkorrosion och om avvisandet av SKI-rapporten >>

MKG:s nyhet med korrespondens med SKI om kopparkorrosion >>

Ny nyhet! Kärnavfallsrådet kommenterar riskerna för kopparkorrosion >>

Logga in