14 december 2005 |

Fortsatt ekonomiskt stöd till MKG har beviljats av SKI

SKI har för 2006 beviljat MKG ekonomiskt stöd ur Kärnavfallsfonden med 1 925 000 kr. Beloppet var lägre än det sökta, men motsvarar i stort sett den summa som beviljades för innevarande år.

För år 2005 erhöll MKG 1 950 000 kr i stöd från Kärnavfallsfonden. Föreningen hade sökt ett ökat anslag om 2 500 000 kr för år 2006. SKI har för 2006 beviljat MKG 1 925 000 kr, dvs något mindre än föregående år. Stödet är i stort sett samma summa som för innevarande år. Detta innebär att MKG kan arbeta vidare i sitt granskningsuppdrag med samma ambitionsnivå som tidigare.

Logga in