14 december 2007 |

Fortsatt stöd ur Kärnavfallsfonden till MKG

Statens kärnkraftinspektion, SKI, har för 2008 beviljat MKG ekonomiskt stöd
ur Kärnavfallsfonden med 1 925 000 kr. Beloppet är lägre än det sökta, men
är samma summa som beviljades för 2007.

Statens kärnkraftinspektion, SKI, har för 2008 beviljat MKG 1 925 000 kr,
dvs samma belopp som erhölls för 2006 respektive 2007. Detta innebär att MKG
kan arbeta vidare, men med i reella termer minskade medel. Föreningen hade
för 2008 sökt ett ökat anslag om 2 500 000 kr. För år 2005 erhöll MKG 1 950
000 kr i stöd från Kärnavfallsfonden.

Logga in