28 november 2012 |

Fortsatta medel till MKG för 2013

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, beviljade den 28 november Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, ett ekonomiskt stöd på 2 425 000 kr ur Kärnavfallsfonden för 2013, vilket är samma summa som för 2012. 

Kärnavfallsfonden är en statlig myndighet som har till uppgift att ta emot och förvalta avgiftsmedel från kraftindustrin. Avgifterna ska finansiera framtida utgifter för att ta hand om använt kärnbränsle och andra restprodukter. Sedan 2004 har miljöorganisationer haft möjlighet att ansöka om medel ur fonden för att kunna delta i samråds- och prövningsprocessen för kraftindustrins kärnavfallsbolags, SKBs, ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Det totala stödet per år är maximalt 3,5 miljoner kr per år. Beloppet höjdes för 2012, se nyhet nedan. En förening kan som mest erhålla 2,5 miljoner kr. Övriga föreningar som erhåller medel ur fonden är Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas, och Sveriges energiorganisationers riksorganisation, SERO. Även dessa föreningar erhåller lika stort stöd som förra året, dvs 925 000 kr respektive 75 000 kr.

 

Länkar:

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut om beviljade medel till MKG ur Kärnavfallsfonden för 2013, 121128 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om höjningen av medel till miljöorganisationer, 111110 >>

SSM:s beslut om stöd till Milkas >>

SSM:s beslut om stöd till SERO >>

Logga in