23 augusti 2019 |

FUD 2019 lämnas in för granskning

Kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB har aviserat att bolaget lämnar in sitt forskningsprogram FUD 2019 till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i slutet av september. Myndigheten SSM har i sin tur sänt ut förhandsinformation till ett femtiotal remissinstanser där den ber om hjälp i granskningen av FUD-programmet.

Samtidigt meddelar SSM att SKB kommer att presentera FUD-programmet vid ett informationsmöte som hålls i myndighetens lokaler i Solna den 16 oktober. Vid samma tillfälle kommer SSM att redogöra för hur myndigheter tänker utföra granskningen och hur remisshanteringen går till.

Var tredje år ska kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB, enligt kärntekniklagen och kärnteknikförordningen redovisa sitt kärnavfallsarbete i ett dokument till Strålsäkerhetsmyndigheten. Dokumentet har fått benämningen Fud-rapport som står för forskning, utveckling och demonstration. Rapporten går ut på bred remiss från Strålsäkerhetsmyndigheten. Läs mer om FUD-programmen på MKG:s hemsida här.

Länkar:

Förhandsinformation från SSM om remiss granskning Fud-program 2019 >>

Äldre nyheter om FUD-programmen:

Regeringen har fattat beslut om Fud-16, 180321 >>

Nyhet om Kärnavfallsrådets Fud-yttrande, 170621 >> 

Nyhet om SSM:s Fud-yttrande, 170329 >> 

Nyhet om Naturskyddsföreningen och MKG:s Fud-yttrande, 170307 >>

Om Fud-16 på MKG:s hemsida >>

Logga in