Här finns ansökan om SFR-2

På kraftindustrins kärnavfallsbolags, SKB:s, hemsida kan du ladda ner den ansökan som skickades till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt den 19 december 2014. SKB ansökte om ett nytt SFR som en ”utökad verksamhet” vid nuvarande SFR.

Den sidan på SKB:s hemsida där ansökan där du kan hitta ansökan enligt miljöbalken >>

Logga in