23 september 2019 - 4 oktober 2019 |

Huvudförhandling hos mark- och miljödomstolen i målet om SFR 2

I Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts senaste tidplan för målet om ett nytt slutförvar för kortlivat rivningsavfall i Forsmark, SFR 2, står det att en huvudförhandling ska att ske 23 september - 4 oktober 2019. Det står även att huvudförhandlingen i vart fall delvis ska ske i Östhammar. 

MKG:s hemsida kommer att uppdateras när mer information om huvudförhandlingen kommer från domstolen.

Mark- och miljödomstolens senaste tidplan, 180628 >>

Här går det att följa domstolens gransking >>

Logga in