22 augusti 2017 |

Huvudförhandling om slutförvaret – TVÅ VECKOR KVAR

Det är två veckor kvar till att Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt håller huvudförhandling om kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Huvudförhandlingen startar den 5 september 2017 på Quality Hotel Nacka i Stockholm. Detta kommer bli en av Sveriges största miljöprövningar genom tiderna. Uppdateringar om vad som sker innan, under och efter förhandlingen får ni på Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, hemsida, Facebooksida och på MKG:s kanslichefs Twitter. 

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätts huvudförhandling om kraftindustrins kärnavfallsbolag SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark startar om två veckor. Huvudförhandlingen kommer pågå under fem veckor, med två uppehåll, mellan den 5 september och fredagen den 27 oktober 2017. Detta kommer bli en av Sveriges största miljöprövningar genom tiderna.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, och Naturskyddsföreningen kommer delta och arbeta tillsammans under huvudförhandlingen. Därutöver kommer nationell och internationell expertis att åberopas som stöd för föreningarnas talan i vissa sakfrågor. I grunden kommer föreningarna framföra att:

  • Det planerade slutförvaret inte kommer att bli säkert eftersom kopparkapslarna inte kommer att hålla – ansökan ska inte ges tillstånd! 

  • Strålsäkerhetsmyndigheten vet att det finns stora problem med slutförvaret, men vill vänta med att utreda dessa till efter regeringen eventuellt ger tillstånd – detta är inte acceptabelt och rättsligt tveksamt!

  • Det finns en alternativ metod, slutförvaring i djupa borrhål – som kan bli miljömässigt säkrare, har mindre risker för intrång och sannolikt även blir billigare!

Den första förhandlingsveckan inleds tisdagen den 5 september på Quality Hotel Nacka i Stockholm. Under den första dagen framför de olika parterna sin inställning till ansökan samt yrkanden. Onsdagen den 6 september framför kärnavfallsbolaget SKB sin redogörelse om slutförvaret. Torsdagen den 7 september framför Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, andra från miljörörelsen m.fl. sina synpunkter.

MKG och Naturskyddsföreningen kommer inledningsvis att framföra sina synpunkter fredagen den 8 september.

Följ arbetet och få uppdateringar om vad som sker innan, under och efter förhandlingen på MKG:s hemsida, facebooksida och på MKG:s kanslichefs twitter. 

 

Länkar:

MKG:s Facebooksida >>

MKG:s kanslichefs Twitter >>

Här hittar du mer information om huvudförhandlingen på MKG:s hemsida >>

Här hittar du mer information om Naturskyddsföreningens och MKG:s arbete under huvudförhandlingen >>

Kalendernyhet om huvudförhandlingen om slutförvaret för använt kärnbränsle >>

Naturskyddsföreningens och MKG:s samtliga yttranden som skickats till domstol och myndighet finns att ladda ner här >>

Logga in