19 oktober 2017 |

IAEA ska granska det svenska regelverket för kärnavfall

Strålsäkerhetsmyndigheten fick den 19 oktober i uppdrag av regeringen att begära internationella granskningar av det svenska regelverket för kärnsäkerhet och strålskydd och för kärnavfallsprogrammet. Granskningen bör genomföras senast år 2022. 

Enligt EU:s Kärnsäkerhetsdirektiv och Kärnavfallsdirektiv ska varje medlemsland minst vart tionde år bjuda in till en internationell granskning av den nationella lagstiftningen på området, i syfte att förbättra kärnsäkerheten. Granskningen genomförs av det internationella kärnenergiorganet IAEA. Granskningen av regelverket för kärnsäkerhet och strålskydd kallas för IRRS-granskning (Intergrated Regulatory Review Service) och skedde i Sverige för första gången 2012. Granskningen av det svenska kärnavfallsprogrammet kallas Artemis-granskning (Integrated Review Service for Radioactive Waste and Spent Fuel Management, Decommissioning and Remediation) och är en ny verksamhet hos IAEA.

Granskningarna ska vara genomförda senast år 2022 då Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, senast ska rapportera resultatet till regeringen.

Regeringen har även en sedan 29 juni en pågående utredning för att undersöka behovet av ändringar i kärntekniklagen (1984:3) och kärnteknikförordningen (1984:14). Se kalendernyhet nedan.

 

Länkar: 

På regeringens hemsida om uppdrag till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171019 >> 

Pressmeddelande på regeringens hemsida om uppdraget, 171019 >> 

Om IRRS-granskning på IAEA:s hemsida >> 

Om Artemis-granskning på IAEA:s hemsida >>

Kalendernyhet om regeringens utredning om översyn av kärntekniklagen, 171017 >>

 

Logga in