Kalendarium 2019

Workshop: Information and memory for future decision making – radioactive waste and beyond

21 maj 2019 - 23 maj 2019

Statens rådgivande organ i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, Linnéuniversitetet och riksarkivet anordnar den 21-23 maj en workshop för särskilt inbjudna med frågor om bevarande av information till framtida generationer. Arbetsgruppen inför workshopen, där också MKG:s kanslichef ingår, har tagit fram ett program som du kan ladda ner nedan.

SSM:s samtalsserie Avvecklingsresan - Var i processen befinner sig de svenska reaktorerna i avveckling

13 mars 2019, 17:15 - 18:00

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, lanserar den 13 mars "Avvecklingsresan, en samtalsserie om olika aspekter av avveckling av kärnkraftsanläggningar". Det första samtalet handlar om var i processen de svenska reaktorerna i avveckling befinner sig och vilka krav Strålsäkerhetsmyndigheten ställer. Samtalet kan följas live på plats i Solna eller via myndighetens Youtube-kanal.

Websändning av Östhammars kommuns föredrag om SFR 2 och myndigheternas yttranden

19 februari 2019, 16:00 - 17:30

Som en del i en föredragsserie bjuder Slutförvarsenheten på Östhammars kommun in de organisationer som lämnat in yttranden i prövningen om SFR-2 till att berätta om sina yttranden för kommunens Referensgrupp. Den 19 februari kommer Strålsäkerhetsmyndigheten och Länsstyrelsen i Uppsala län att presentera sina yttranden.

Websändning av Östhammars kommuns föredrag om SFR 2 om miljöorganisationernas yttranden

17 januari 2019, 18:00 - 20:00

Som en del i en föredragsserie bjuder Slutförvarsenheten på Östhammars kommun in de organisationer som lämnat in yttranden i prövningen om SFR-2 till att berätta om sina yttranden för kommunens Referensgrupp. Det gäller Naturskyddsföreningen i Uppsala, MKG och Milkas.

Logga in