Kalendarium 2021

Digital träff hos SKB

27 april 2021, 18:30 - 19:30

Under fyra tisdagar i vår går det att göra digitala besök hos de tre största arbetsgivarna i Östhammars kommun. Den 27 april går det att besöka kärnavfallsbolaget SKB som kommer att prata om hur de tar hand om det svenska radioaktiva avfallet, idag och 100 000 år framåt.

SSM:s Nationella strålsäkerhetsdag: Tio år sedan olyckan i Fukushima

16 februari 2021, 9:30 - 12:30

"Den 16 februari 2021 arrangerar Strålsäkerhetsmyndigheten Nationella stråls

Aarhus Convention & Nuclear (ACN) European Roundtable on ”Radioactive Waste Management”

13 januari 2021 - 15 januari 2021

Den europeiska organisationen Nuclear Transparency Watch, NTW, ordnar tillsammans med EU-kommissionen en rundabordskonferens för att bl.a. diskutera på EU-kommissionens andra rapport om genomförandet och efterlevnaden av kärnavfallsdirektivet (2011/70/Euratom).

Logga in