Kalendarium 2021

Aarhus Convention & Nuclear (ACN) European Roundtable on ”Radioactive Waste Management”

13 januari 2021 - 15 januari 2021

Den europeiska organisationen Nuclear Transparency Watch, NTW, ordnar tillsammans med EU-kommissionen en rundabordskonferens för att bl.a. diskutera på EU-kommissionens andra rapport om genomförandet och efterlevnaden av kärnavfallsdirektivet (2011/70/Euratom).

Logga in