Kalendarium 2011

Seminarium i Östhammar: Hur kommer granskningen och prövningen av slutförvaret gå till?

10 maj 2011, 18:00 - 21:00

Under våren kommer tre seminarier anordnas i Östhammar av Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss, Naturskyddsföreningen Uppsala län och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG. Seminarierna tar upp avgörande frågor från kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle samt hur den kommande granskningen kommer att gå till.

Konferens: Samhällsaspekter på kärnavfallsfrågan

3 maj 2011 - 4 maj 2011

Svensk kärnbränslehantering, SKB kommer i maj 2011 att anordna en internationell konferens om samhällsaspekter på kärnavfallsfrågan. Till konferensen, Stockholm Spring Talks, kommer forskare inom samhällsvetenskap, humaniora och juridik samt beslutsfattare inom politik, organisationer och industri.

Seminarium i Östhammar: Finns det andra metoder och platser för slutförvaret som kan bli bättre?

26 april 2011, 18:00 - 21:00

Under våren kommer tre seminarier anordnas i Östhammar av Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss, Naturskyddsföreningen Uppsala län och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG. Seminarierna tar upp avgörande frågor från kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle samt hur den kommande granskningen kommer att gå till.

Dokumentärfilmen "Into eternity" visas med samtal efter filmen

19 april 2011, 19:00 - 22:00

Klubben Doc Lounge i Göteborg visar den 19 april dokumentärfilmen "Into eternity" av Michael Madsen. Filmen handlar om slutförvar av använt kärnbränsle ur ett etiskt perspektiv med meddelanden till framtida generationer. Bilder visas från arbetet med slutförvaret i Finland. 

Seminarium: ”Internationell utblick – gemensamma beslut”

7 april 2011, 8:00 - 17:00

Granskningsorganisationen på Östhammar kommun håller under 2011 en seminarieserie för att skapa en vidare bild av ett eventuellt slutförvar för använt kärnbränsle. Nästa seminarium ”Internationell utblick – gemensamma beslut” hålls den 7 april. Anmälan senast 21 mars.

Seminarium i Östhammar: Fungerar skyddsbarriärerna i slutförvaret?

5 april 2011, 18:00 - 21:00

Under våren kommer tre seminarier anordnas i Östhammar av Opinionsgruppen för säker slutförvaring, Oss, Naturskyddsföreningen Uppsala län och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG. Seminarierna tar upp avgörande frågor från kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle samt hur den kommande granskningen kommer att gå till.

Seminarium: Hur ska ansökan prövas?

21 mars 2011, 9:30 - 11:30

Hur kommer prövningen av kärnavfallsbolaget SKB:s ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark att gå till?

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, och Naturskyddsföreningen anordnar ett seminarium måndagen den 21 mars klockan 9.30 till lunch (ca 11.30). Efter mötet bjuds på en lätt lunch för föranmälda deltagare.

Presseminarium med rapporten Haveri för kärnavfallet

15 mars 2011, 12:30 - 14:00

Välkommen på presseminarium, tisdagen den 15 mars kl. 12.30-14.00 på Naturskyddsföreningens rikskansli, Åsögatan 115, Stockholm.

Seminarium: ”Korta tidsperspektiv, ibland beslut på sekunden”

10 februari 2011, 9:00 - 17:00

Granskningsorganisationen på Östhammar kommun håller under 2011 en seminarieserie för att skapa en vidare bild av ett eventuellt slutförvar för använt kärnbränsle. Först ut är ett seminarium med temat ”Korta tidsperspektiv, ibland beslut på sekunden”. Medverkande föreläsare är

Dokumentärfilmen Into Eternity visas i SVT

4 februari 2011, 20:00 - 21:00

Fredagen den 4 februari kl.20-21 kommer K Special i SVT2 visa en en-timmesversion av dokumentärfilmen Into Eternity av Michael Madsen. Filmen handlar om slutförvar av använt kärnbränsle ur ett etiskt perspektiv med meddelanden till framtida generationer. Bilder visas från arbetet med slutförvaret i Finland.

Logga in