Kalendarium 2020

MKG-seminarium om kärnbränsleförvaret, kopparkorrosion och LOT-upptagets betydelse

9 juni 2020, 13:00 - 14:30

MKG med medlemsföreningar genomförde den 9 juni ett webseminarium om kopparkorrosion, LOT-försöket och regeringens remiss till allmänheten om det föreslagna kärnbränsleförvaret. Det gick att delta som åhörare via Zoom (där det gick att ställa frågor) och via YouTube.

Seminarium om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2020 (inställt)

16 mars 2020, 13:00 - 17:00

Seminsriet har ställts in....

Statens rådgivande organ i kärnavfallsfrågor, Kärnavfallsrådet, ger ut en kunskapslägesrapport i februari varje år. Årets rapport handlar om ”Steg för steg. Var står vi? Vart går vi?”. Den 16 mars anordnar rådet ett seminarium om rapporten.

Tid: Måndagen den 16 mars kl. 13.00-17.00

Referensgruppsmöte i Östhammars kommun

18 februari 2020, 16:30 - 17:30

Den 18 februari håller Östhammars kommuns referensgrupp möte. Där planerar kommunens slutförvarsorganisation att informera om Fud 2019 (forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall samt för avveckling och rivning av kärntekniska anläggningar).

Logga in