9 december 2011, 13:00 |

Kärnavfallsrådet bjuder in till möte

Kärnavfallsrådet bjuder in parter som ska granska SKB:s slutförvarsansökan till ett möte. Syftet är bland annat att diskutera hur parterna tänker kring upplägget på arbetet med ansökan och vilka frågor som kommer att prioriteras i granskningen.

Tid: 9 december, kl. 13.00-15.30
Plats: Näringslivets Hus, Stockholm

Logga in