11 december 2007 |

Kärnavfallsrådets seminarium om rivning av kärnkraftverk

Nyheten uppdaterad. Se längst ner.

Kärnavfallsrådet (fd KASAM) höll den 11 december ett genomlysningsseminarium om rivning av kärnkraftverk. På seminariet framkom att det är möjligt att påbörja rivningen av Barsebäcks kärnkraftverk omgående, men det kräver en vilja från industrins sida. Kävlinge kommun vill att Barsebäck rivs på en gång så att marken kan användas till annat. På mötet framkom även att genom lagstiftningens uppläggning har regeringen och myndigheterna små möjligheter att få en trilskande industri att göra det den inte vill.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, deltog på seminariet. MKG menar att det på mötet tydligt framkom att t skulle kunna gå att börja riva Barsebäcks kärnkraftverk omgående, som Kävlinge kommun vill. Det är då frågan om att deponera det låg- och medelaktiva avfallet i SFR utan att invänta att en ny del av SFR byggs. Det medelaktiva långlivade avfallet kan mellanlagras i BFA vid Oskarshamns kärnkraftverk om en överenskommelse görs mellan SKB och OKG. Det som behövs är lite god vilja från industrin.

Dessutom menar MKG att det bör kunna gå att se till att SFR 2 står klart före 2020 eftersom att den nuvarande tidsplanen bygger på att varje moment ska genomföras i en strikt turordning. Delmoment kan i högre grad genomföras parallellt, till exempel kan samrådet påbörjas på en gång.

Slutligen konstaterar MKG att myndigheterna på mötet konstaterade att såsom den nuvarande lagstiftningen är skriven så finns det få möjligheter för regering och myndigheter och kommuner att få en trilskande industri att göra det som de vill. Tyvärr är läget detsamma även vad gäller möjligheterna att få industrin att göra det som den inte vill vid utvecklingen av ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle. Det är kanske dags att se över lagstiftningen i samband med att den nya strålsäkerhetsmyndigheten bildas nästa år.

Länk till information om mötet i MKG:s kalender >>

Länk till Kärnavfallsrådets hemsida >>

Industrins kommentarer i samband med seminariet om rivning av kärnkraftverk >>

Uppdatering: Rapporten från seminariet finns nu tillgänlig på Kärnavfallsrådets hemsida.

Rapport 2007:7 >>

Logga in