28 augusti 2005 |

Kärnavfallsträffen i Sundsveden

Miljöorganisationer träffades för att diskutera kärnavfallsprocessen

Miljöorganisationer anslutna till MKG och Milkas träffades den 26-28 augusti för att diskutera den pågående kärnavfallsprocessen och på vilket sätt miljöperspektivet ska få mer utrymme.


Hanna Zetterberg Strüwe

Läs ett längre referat från träffen här >> (word-dokument)

Kärnavfallsträffens program, pdf >>


KG:s presentation av kärnavfallsprocessen, pdf >>


OH:s presentation av COWAM, pdf >>


OH:s text ”Cowam och planerna på….”, pdf >>


OH:s presentation av Avfallskedjan, pdf >>


OH:s presentation av uranbrytningsplanerna, pdf >>


OH:s text ”Uran och uranbrytning i Sverige”, pdf >>


JS:s presentation av MKG, pdf >>


PH:s text om Östersjön, pdf >>

Logga in