15 oktober 2007 |

KASAM blir Kärnavfallsrådet

Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, byter namn till Kärnavfallsrådet. KASAM anger på sin hemsida att skälet till bytet är att förkortningen KASAM inte är kopplat till det fullständiga namnet – Statens råd för kärnavfallsfrågor.

Ett annat skäl för namnbytet är att personer som inte är insatta i kärnavfallsfrågan ska förstå vad de arbetar med. Detta kan vara särskilt viktigt i den mer utåtriktade verksamheten som Kärnavfallsrådet (fd KASAM) inlett, t ex utfrågningsseminarier kring olika frågeställningar inom kärnavfallsområdet. Det första seminariet i denna serie hölls i mars 2007 och behandlade den alternativa metoden djupa borrhål, för slutförvar av högaktivt radioaktivt avfall. I december kommer Kärnavfallsrådet (fd KASAM) också att presentera en ny hemsida.

Kärnavfallsrådets (fd KASAM) hemsida >>

Om seminariet om djupa borrhål på MKG:s hemsida >>

Logga in