KASAM-seminarier

KASAM-seminarium
om alternativa metoder

KASAM höll i februari 2006 ett seminarium om alternativa metoder i kärnavfallsfrågan. Syftet var att försöka bringa klarhet i vad lagstiftningen säger om vilka alternativa metoder som kärnavfallsbolaget bör redovisa och i vilken omfattning de ska vara redovisade.

MKGs kalenderinformation om seminariet 2006-03-02 >>
KASAM-seminarium om "Kärnavfall – vilka alternativ för metod och plats bör redovisas?"

Nyhet om mötet av MKG 2006-02-23 >>
MKG deltog i KASAM:s seminarium om alternativredovisningar för kärnavfallsprojektet

KASAM-seminarium
om djupa borrhål

KASAM höll i mars 2007 ett seminarium om djupa borrhål för slutförvaring av högaktivt avfall. Seminariet var ett första i det genomlysningsprojekt som KASAM har startat. Seminariet syftade till att genomlysa metoden och borrhålsexperter från flera olika institutioner samlades för att diskutera djupa borrhål som en metod för att ta hantera högaktivt kärnavfall.

Nyhet från 2007-08-28:
MKG har skickat kommentarerna till kärnavfallslägesrapporten till KASAM >>

Nyhet från 2007-05-23:
MKG publicerar PM från professor Karl-Inge Åhäll om djupa borrhål >>

MKGs kalenderinformation om seminariet 2007-03-14–2007-03-15:
KASAM-seminarium "Utfrågning om djupa borrhål" >>

Nyhet om mötet av MKG 2007-03-15:
MKG:s kommentar efter seminariet >>

Pressmeddelande om utredning av djupa borrhål 2007-03-15 >>
MKG:s pressmeddelande kring behovet av en oberoende utredning av metoden djupa borrhål.

Nyhet om mötet av MKG 2007-03-08:
MKG:s kommentar inför seminariet >>

Nyhet om KASAM:s genomlysningsprojekt 2006-11-15 >>
Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, har påbörjat ett projekt för att genomföra en genomlysning av kärnavfallsfrågan.

Logga in