KASAM-seminarium om djupa borrhål

KASAM höll i mars 2007 ett seminarium om djupa borrhål för slutförvaring av högaktivt avfall. Seminariet var ett första i det genomlysningsprojekt som KASAM har startat. Seminariet syftade till att genomlysa metoden och borrhålsexperter från flera olika institutioner samlades för att diskutera djupa borrhål som en metod för att ta hantera högaktivt kärnavfall.

MKGs kalenderinformation
om seminariet 2007-03-14–2007-03-15 >>

KASAM-seminarium "Utfrågning om djupa borrhål".

Nyhet om mötet av MKG 2007-03-08 >>
MKG:s kommentar inför seminariet.

Nyhet om mötet av MKG 2007-03-15 >>
MKG:s kommentar efter seminariet.

Pressmeddelande om utredning
av djupa borrhål 2007-03-15 >>

MKG:s pressmeddelande kring behovet av en oberoende utredning av metoden djupa borrhål.

Nyhet om KASAM:s
genomlysningsprojekt 2006-11-15 >>

Statens råd för kärnavfallsfrågor, KASAM, har påbörjat ett projekt för att genomföra en genomlysning av kärnavfallsfrågan.

Logga in