8 april 2014, 13:00 - 16:30 |

Seminarium: Kunskapsläget inom kärnavfallsområdet – resultat från studier bland politiker och allmänhet

Kärnavfallsrådet är en oberoende tvärvetenskaplig kommitté som ger råd till regeringen inför beslutet om slutförvaring av använt kärnbränsle. Kärnavfallsrådet anordnar den 8 april ett seminarium där resultaten från Kärnavfallsrådets intervjuundersökning med samtliga riksdagsledamöter redovisas. Intervjuerna är tänkta att ge rådet en bild av politikers nuvarande kunskapsnivån gällande slutförvaring av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle.

Även Strålsäkerhetsmyndigheten kommer att presentera resultat från sin studie som genomfördes bland allmänheten i alla Sveriges län, men med tyngdpunkt på de tre kärnkraftslänen Uppsala, Kalmar och Halland.

Tid: den 8 april 2014, kl.13-16:30
Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm
Anmälan: senast den 1 april, se information om anmälan i program-dokumentet länkat nedan.

 

Länkar:

Program >> 

Kärnavfallsrådets hemsida >>

Logga in