3 september 2008 |

Läckande radioaktivt avfall i Tyskland

Läckande radioaktivt avfall i Tyskland I en före detta saltgruva i norra Tyskland har kärnavfall deponerats under flera år på 60- och 70-talet. Deponeringen har på många sätt varit bristfällig och har skett utan tillstånd. Radioaktivitet har nu börjat läcka från de trasiga tunnorna i gruvan och det riskerar att förgifta grundvattnet. Gruvan var från början en forskningsplats och kallas så fortfarande men i praktiken användes platsen för slutförvar för omkring 125 000 tunnor avfall. Dokumentationen av vad som faktiskt finns i gruvan är bristfällig och tunnorna är nu i så dåligt skick att de eventuellt inte går att åtgärda.

Gruvan Asse utanför Braunschweig i norra Tyskland togs i bruk i mitten av 60-talet för statlig forskning för att ta reda på om bergsalt var lämpligt att deponera radioaktivt avfall i. Gruvan fungerade dock i praktiken som ett slutförvar för kärnavfall. I gruvan finns många giftiga ämnen, bl a plutonium, men det är svårt att veta exakt vad som finns där nere eftersom dokumentationen är i oordning. Gruvschaktet är nu instabilt vilket tillsammans med läckande tunnor gör det farligt att ta sig ner i gruvan. Saltlagren var beräknade att inte läcka in vatten och på så vis skulle avfallet deponeras torrt. Vatten strömmar nu in i gruvan och tunnorna rostar.

Vid Forsmark kärnkraftverk finns ett slutförvar får låg- och mellanaktivt avfall, SFR. Slutförvaret ligger omkring 50 m under havsbotten i en av Östersjöns vikar. Även här har funnits problem med läckande tunnor som rostat sönder samt en deponering med ämnen som inte har följt myndigheternas tillstånd. Se nedanstående dokument och länkar till nyheter på MKG:s hemsida.

Ekots nyhet om det läckande förvaret i Tyskland >>

Nyhet på det tyska miljöministeriets hemsida (Obs på tyska!) >>

Forskningscentrumet som har haft ansvar för gruvan – HelmholtzZentrum (Obs på tyska!) >>

Nyhet på MKG:s hemsida om SSI:s föreläggande om deponering i SFR i Forsmark 071221 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om hävt deponeringsstopp i SFR 080319 >>

SKB Kommentar angående förhöjd aktivitet i SFR juni 2005 >>

SKI information om läcka i SFR 050706 >>

SKB till SKI svar på föreläggande SFR 050929 >>

Logga in