4 mars 2008 |

Lagändringar för den nya Strålsäkerhetsmyndigheten

Den 1 juli bildas den nya Strålsäkerhetsmyndigheten genom en sammanslagning av Statens kärnkraftinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI. Nu börjar arbetet med att anpassa lagstiftningen till den nya myndigheten.

Arbetet med att slå samman de två myndigheterna SKI och SSI till Strålsäkerhetsmyndigheten leds av en särskild utredare, Ann-Louise Eksborg, som även kommer att bli den nya myndighetens första generaldirektör. Myndigheten kommer att ligga i SSI:s nuvarande lokaler vid Solna Strand. Sammanslagningen innebär att lagstiftningen som rör kärnteknik och strålskydd måste ändras så att den nya myndighetens namn ersätter de gamla myndigheternas namn. I och med att regeringen nu har beslutat om att sammanläggningen ska ske och att den nya myndigheten ska heta Strålsäkerhetsmyndigheten kan arbetet med att ändra lagstiftningen påbörjas. Den första propositionen är nu lagd och finns nedan.

Nytt direktiv till utredaren där regeringen beslutar om namnet Strålsäkerhetsmyndigheten >>

Den första propositionen med anledning av sammanslagningen >>

Om lagändringarna på regeringens hemsida >>

Läs mer om den nya myndigheten på MKG:s hemsida >>

Länk till strålsäkerhetsutredningens hemsida >>

Logga in