31 maj 2007 |

Miljörörelsen: Kärnkraftsindustrin missköter kärnavfallshanteringen. Vad gör regeringen?

Statens strålskyddsinstituts, SSI:s, beslut att stoppa deponering i kärnkraftsindustrins slutförvar för kärnavfall i Forsmark (SFR) är ytterligare ett exempel på att kärnkraftsindustrin inte tar kärnavfallsfrågor på allvar. Nu måste regeringen ingripa och även granska ansvaret för slutförvaringen av använt kärnkraftsbränsle anser Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG.

Statens strålskyddsinstitut, SSI, har beslutat att stoppa deponering av avfall vid slutförvaret för lågaktivt kärnavfall i Forsmark (SFR). Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB, som ansvarar för driften, har inte kontroll på vad de stoppar in i förvaret. Avfall som innehåller för mycket strålning har deponerats.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det är ytterst allvarligt att kärnkraftsindustrin kärnavfallsbolag, SKB, uppenbarligen inte har tagit sin uppgift eller myndigheternas kritik på allvar. Kärnkraftsindustrin förbereder nu en ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle – för det långlivade och högaktiva kärnkraftsavfallet enligt den så kallade KBS-metoden. Även i denna process har industrin i viktiga avseenden vägrat att ta till sig i länsstyrelsernas, myndigheternas, kommunernas och miljörörelsens synpunkter på frågor som rör miljöjuridik, redovisning av alternativa metoder och lokaliseringar och oro för den långsiktiga miljösäkerheten.

– Att kärnkraftsindustrin inte tar sin uppgift att ta hand om kärnavfall på allvar är väldigt oroande, säger Jenny Lundström, ordförande för Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG. Vi ser samma problem i industrins arbete med att ta fram en metod för slutförvaring av använt kärnkraftsbränsle.

– Det är dags för regeringen att ingripa och se över hur regelverket för ansvaret för kärnavfallshanteringen fungerar, säger Johan Swahn, kanslichef på MKG. Kärnkraftsindustrins klarar helt klart inte att ta detta ansvar själva.

För frågor kontakta:
Johan Swahn, kanslichef MKG, 070-467 37 31
Jenny Lundström, ordförande MKG, 0730-44 62 36

För mer information besök även Statens strålskyddsinstituts, SSI:s hemsida (www.ssi.se) och MKG:s hemsida på www.mkg.se. Ikväll den 31/5 har SKB samråd om slutförvar i Östhammar: Läs mer på SKB:s hemsida  >>

 MKG:s pressmeddelande som pdf >>

Logga in