22 oktober 2008 |

MKG deltog på samråd i Forsmark i Östhammars kommun

Den 22 oktober hölls samrådsmöte i Östhammars kommun. Mötet hölls i Forsmarks kärnkraftverks informationsanläggning och föregicks av en presentation av den tänkta gestaltningen av slutförvarets delar ovan jord och transportfrågor. Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, deltog och ställde frågor på mötet.

Samrådsmötet som hölls den 22 oktober i Östhammars kommun var ett led i samrådsprocessen inför en eventuellt kommande ansökan från kärnkraftsindustrin om att få bygga en inkapslingsanläggning och ett slutförvar för använt kärnbränsle i direkt anslutning till antingen Oskarshamns kärnkraftverk eller Forsmarks kärnkraftverk.

Kärnavfallsbolaget ämnar välja en av platserna för lokalisering av slutförvaret sommaren 2009 och en ansökan är planerad till slutet av 2010. Inkapslingsanläggningen kommer oavsett placering av slutförvar att placeras i anslutning till centrallagret för använt kärnbränsle (CLAB) i närheten av Oskarshamns kärnkraftverk.

Temat för samrådet var denna gång: "Lokalisering, gestaltning och transporter". Inför samrådsmötet hade ett samrådsunderlag gjorts tillgängligt. Samrådsmötet genomfördes mellan 19-21 i informationslokalen vid Forsmarks kärnkraftverk. Innan samrådsmötet, men separat, genomförde industrin en presentationsdel mellan 15-18 där lokaliseringen, gestaltningen och miljöpåverkan av transporter presenterades. Samrådsunderlaget samt presentationerna från presentationsdelen innan samrådet finns nedan.

På samrådsmötet ställde Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, frågor och gjorde kommentarer. Bland annat frågade föreningen om gestaltningen av anläggningen samt buller från transporterna till och från slutförvaret. MKG ställde även frågor som inte direkt hade med kvällens tema att göra. Bland annat frågan om hur säkerhetsredovisningen kommer att se ut efter industrin har gjort ett platsval och hur myndigheter och andra ska kunna bedöma att ett gott val har gjorts av mellan de två aktuella platserna. Samtliga frågor och kommentarer som MKG gjorde på samrådsmötet kan läsas i MKG:s samrådsinlaga som finns nedan.

Föreningen MILKAS som parallellt med MKG bevakar kärnavfallsfrågan har också lämnat in en inlaga efter mötet.

MKG:s inlaga till samrådsmötet 081022 >>

Milkas rapport från samrådsmötet 081022 >>

Inbjudan till samråd 081022 >>

Underlag för samråd 081022 >>

Inledande och avslutande presentationer på samråd 081022 >>

Information om gestaltning - samråd 081022 >>

Information om utformning och verksamhet - samråd 081022 >>

Information om lokalisering - samråd 081022 >>

Information om transporter och miljöpåverkan - samråd 081022 >>

Logga in