11 oktober 2007 |

MKG deltog på seminariet ”Under ytan”

Oscarsgymnasiet i samarbete med Lokal kompetensuppbyggnad Oskarshamn, LKO, anordnar en gång per år ett seminarium för dem som går i 3:an på gymnasiet. Seminariet heter ”Under ytan” och representanter från kärnkraftsindustrins avfallsbolag, Svensk kärnbränslehantering AB, SKB och miljörörelsen ger perspektiv på kärnavfallsfrågan för eleverna. Medverkar gör även personer från myndigheterna Statens strålskyddsinstitut, SSI, och Statens kärnkraftsinspektion, SKI.

Från Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, sida medverkade Lisa Hedin. Lisa presenterade MKG:s syn på frågorna och satte kärnavfallet i ett miljöperspektiv. Lisas OH-presentation kan laddas ner nedan. Frågorna till personerna i panelen mot slutet av dagen var många och det var svårt för moderatorn Jonas Ljung att avsluta de intressanta diskussionerna.

Lisa Hedin på seminariet Under ytan

Lisa Hedin från MKG berättar om ”kärnavfallet o miljön”.

Affisch - Under ytan

Affisch för seminariet “Under ytan”.

Lisa Hedins OH-presentation >>

Logga in