23 oktober 2008 |

MKG deltog på seminariet ”Under ytan”

Oscarsgymnasiet i samarbete med Lokal kompetensuppbyggnad Oskarshamn, LKO, anordnar en gång per år ett seminarium för dem som går i 3:an på gymnasiet. Seminariet heter ”Under ytan”. I år deltog representanter från kärnkraftsindustrins avfallsbolag, SKB , miljörörelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten med att ge perspektiv på kärnavfallsfrågan för eleverna.

Från Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, sida medverkade Lisa Hedin. Lisa presenterade MKG:s syn på frågorna och satte kärnavfallet i ett miljöperspektiv. Lisas OH-presentation kan laddas ner nedan. Frågorna till personerna i panelen mot slutet av dagen var många och det var svårt för moderatorn Jonas Ljung att avsluta de intressanta diskussionerna.

Under dagen genomförs löpande omröstningar där eleverna kan vara med och tycka till. På frågan om ett slutförvar av KBS-typ som industrin vill bygga ska användas svarade 89 % ja. På frågan om man ska vänta 10 år med ansökan så att man kan forska lite mer på alternativ etc så svarade 68 % ja.

Lisa Hedin

Under ytan

Lisa Hedins presentation på Under ytan 081023 >>

Logga in