24 maj 2019 |

MKG hälsar nya medlemmar välkomna!

Från och med årsmötet för Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, som hölls den 24 maj 2019 har organisationen två nya medlemsföreningar: Jordens Vänner och Folkkampanjen mot Kärnkraft & Kärnvapen.

Jordens Vänner och Folkkampanjen mot Kärnkraft & Kärnvapen har visat ett stort intresse för kärnavfallsfrågan och har en lång erfarenhet av dess problematik. MKG ser fram emot att jobba tillsammans med de nya föreningarna och vill hälsa dem varmt välkomna!

MKG är numera ett samarbete mellan de åtta föreningarna Folkkampanjen mot Kärnkraft & Kärnvapen, Fältbiologerna, Jordens Vänner, Naturskyddsföreningen, Naturskyddsföreningen i Kalmar län, Naturskyddsföreningen i Skåne, Naturskyddsföreningen Uppsala län och Oss - Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar.MKG är en ideell förening och finansierar sitt arbete med statliga budgetmedel som fördelas av Strålsäkerhetsmyndigheten SSM. Föreningen startades 2004 och erhöll medel ur kärnavfallsfonden mellan 2005-2017.

MKG arbetar med att bevaka och granska kärnkraftsindustrins projekt att finna en metod och plats för att slutförvara det radioaktiva avfallet från kärnkraftverken. Det gör vi genom att medverka i den inledda prövningsprocessen av ansökan om ett slutförvar, bistå medlemsföreningarna med underlag för deras verksamhet och på andra sätt verka för att den på lång sikt miljö- och hälsomässigt bästa omhändertagandet av avfallet kommer till stånd.

Logga in