17 maj 2008 |

MKG höll årsmöte den 17 maj 2008

Den 17 maj höll MKG sitt fjärde årsmöte sedan föreningen bildades. Mötet hölls i Stockholm.

Till styrelse för föreningen fram till nästa årsmöte valdes:

Jenny Lundström, ordinarie ledamot för Naturskyddsföreningen i Uppsala län med Ylva Lundh som personlig ersättare.

Guy Madison, ordinarie ledamot för Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar, Oss, med Kenneth Gunnarsson som personlig ersättare.

Anna Sundahl, ordinarie ledamot för Fältbiologerna med Arvid Waldén Myhlback som personlig ersättare.

Catharina Lihnell Järnhester, ordinarie ledamot för Naturskyddsföreningen Kalmar län med Kuno Nilsson som personlig ersättare.

Annkristin Holmberg, ordinarie ledamot för naturskyddsföreningen med Mikael Karlsson som personlig ersättare.

Till ordförande valdes Jenny Lundström och till vice ordförande valdes Guy Madison.

Dagen före årsmötet hölls seminarier om läget inom kärnavfallsområdet.

Mer information om seminarierna här >>

Logga in