31 maj 2007 |

MKG medverkade på ”Kärnkraft 2007”

Den 31 maj anordnade STF ingenjörsutbildning ett heldagsseminarium om kärnkraft med titeln "Kärnkraft 2007". Johan Swahn från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, deltog och redogjorde för MKG:s syn på omhändertagande av avfallet från kärnkraften.

Under heldagsseminariet belystes hela kärnkraftskedjan, allt från uranbrytning till slutförvaring. Johan Swahn, kanslichef för Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, redogjorde på seminariet för MKG:s syn på kärnavfallsfrågan och för den för slutförvar av kärnavfall alternativa metoden djupa borrhål på seminariet.

Johan Swahn poängterade att MKG inte förespråkar någon metod för omhändertagande av kärnavfallet men ser det som mycket viktigt att beslutsfattare och politiker har det bästa möjliga underlaget när väl beslut ska fattas. För att de ska ha det anser MKG att alternativa metoder behöver utredas bättre eftersom det finns anledning att tro att metoden djupa borrhål kan ge ett långsiktigt miljömässigt säkrare slutförvar. Johan presenterade också de svagheter som MKG ser med kärnkraftsindustrins KBS-projekt och nämnde några potentiella fördelar med metoden djupa borrhål.


PDF Johan Swahns OH-presentation på "Kärnkraft 2007" >>

Om seminariet i MKG:s kalender >>

Läs mer om alternativa metoder för slutförvaring av kärnkraftsavfall >>

Logga in