30 november 2007 |

MKG vill ha en bred diskussion om slutförvarsfrågan

Föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att det bara ligger i kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolags, SKB:s, intresse att samrådet för ett slutförvar för kärnavfall begränsas till att endast gälla de närboende kring platsundersökningen. Ett slutförvar för det svenska använda kärnkraftsbränslet är en kommunal, regional och nationell angelägenhet. Det är viktigt att så många som möjligt kan följa frågan. Framtida möten med MKB-forum Oskarshamn bör hållas i Oskarshamn.

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, anser att så många som möjligt måste få tillförlitlig information om frågan om ett slutförvar för använt kärnkraftsbränsle. Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB, har en resursmässig överlägsenhet för att föra fram sin syn på frågan i kommunen. Ett viktigt komplement till industrins egen information är de möten som hålls med MKB-forum Oskarshamn där det finns en möjlighet för allmänheten att observera när industrin, myndigheterna, kommunens och länsstyrelsen diskuterar utvecklingen av slutförvarsprojektet. MKG anser att dessa möten ska hållas i Oskarshamns centralort så att så många kommuninvånare som möjligt kan närvara och ställa frågor.

Industrin har sedan en tid tillbaka börjat genomföra s k närboendemöten där det även hålls formella protokollförda samråd. Till dessa möten är endast närboende till platsundersökningen vid kärnkraftverket inbjudna. MKG anser att det är mycket viktigt att närboende får framföra sina synpunkter till industrin. Däremot är det bara i industrins intresse att alla möten där kärnavfallsfrågor diskuteras hålls nära platsundersökningen.

Den 5/12 hålls ett gemensamt möte mellan MKB-forum Oskarshamn och motsvarande forum i Östhammars kommun, Samråds- och MKB-grupp Forsmark på Arlanda i Stockholmstrakten.

För frågor kontakta:

Johan Swahn, kanslichef MKG, 070-467 37 31

För mer information om korrespondensen om de regionala samrådsmötena, se länk nedan.

MKG:s pressmeddelande som pdf >>

Nyhet på MKG:s hemsida om korrespondensen om de regionala samrådsmötena >>

Logga in