MKGs styrelse

 I MKG:s styrelse ingår:

Lotta Silfverordinarie ledamot för Naturskyddsföreningen, tillika MKG:s vice ordförande.
Salomon Abresparr, personlig ersättare.Linda Birkedalordinarie ledamot för Naturskyddsföreningen i Skåne.
Andrea Nowag, personlig ersättare.Catharina Lihnell, ordinarie ledamot för Naturskyddsföreningen i Kalmar län.
Allan Karlsson, personlig ersättare.

 
 

Joachim Stormvall, ordinarie ledamot för Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar, Oss.
Åsa Lindstrand, personlig ersättare.

 Ylva Lundh, ordinarie ledamot för Naturskyddsföreningen Uppsala län, tillika MKG:s ordförande.
Hans Jivander, personlig ersättare.Sven-Erik Sjöstrand, ordinarie ledamot för Jordens Vänner.
Stefan Larsson, personlig ersättare.

 

 

[-], ordinarie ledamot för Fältbiologerna. 
[-] , personlig ersättare.

Denna styrelse valdes på MKG:s årsmöte i Stockholm den 24 maj 2019.

Logga in