25 april 2008 |

Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande över Fud-07 som rapport

Naturskyddsföreningens och MKG:s gemensamma yttrande över Fud-07 finns nu som rapport. Rapporten innehåller föreningarnas yttrande, missivet till yttrandet samt en kort beskrivning av Fud-processen.

Vart tredje år tar regeringen ett beslut om kärnkraftsindustrins forskningsprogram för hantering av kärnavfall, det så kallade Fud-beslutet. Beslutet är en del av den juridiska styrningen av industrins arbete såsom det regleras i kärntekniklagen. Tanken är att regeringen i Fud-processen ska kunna följa och styra utvecklingen inom kärnavfallsområdet. I Fud-beslutet kan regeringen ställa villkor på det fortsatta arbetet.

Hösten 2007 lämnade kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB in den senaste forskningsplanen, Fud-2007, till Statens kärnkraftinspektion, SKI. SKI, som är den myndighet som regeringen har utsett att bevaka samhällets intressen inom kärnavfallsområdet, har skickat ut Fud-07 på bred remiss. I denna rapport finns Naturskyddsföreningens och Miljöorganisationernas kärnavfallsgransknings, MKG:s, gemensamma yttrande över industrins forskningsprogram. I rapporten finns även det missiv som medföljde yttrandet då det skickades till SKI. Sist i rapporten finns en kort beskrivning av Fud-processen, där den fortsatta hanteringen av ärendet beskrivs fram till regeringsbeslutet som bör komma kring årsskiftet 2008-2009.

I Naturskyddsförningens och MKG:s yttrande gör föreningarna en bred analys av utvecklingen inom kärnavfallsområdet och lyfter fram brister på ett antal områden. För att styra upp utvecklingen inom kärnavfallsområdet anser föreningarna att det är viktigt att regeringen aktivt agerar i sitt kommande beslut över forskningsplanen. Regeringen måste ingripa och sätta villkor så att arbetet med att ta fram den miljömässigt bästa hanteringen av det svenska kärnavfallet kan utvecklas i rätt riktning.

Rapporten går att beställa från MKG:s kansli eller laddas ner digitalt nedan.

MKG:s rapport med Naturskyddsföreningens och MKG:s yttrande som pdf >>

MKG bjuder in till seminarium om sitt Fud-yttrande >>

Nyhet med mer information om föreningarnas yttranden över Fud-07 >>

Mer om Fud-07 på MKG:s hemsidan >>

Logga in