28 mars 2019 |

Nina Cromnier blir ny generaldirektör på SSM

Regeringen har utsett Nina Cromnier till ny generaldirektör för Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Nina kommer närmast från Kemikalieinspektionen där hon varit chef sedan 2010. Innan dess arbetade hon 15 år på Miljödepartementet.

Våren 2018 utlyste regeringen tjänsten som generaldirektör på Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM och under hösten meddelade regeringen att de tills vidare förlänger nuvarande generaldirektör Mats Perssons tjänst fram till dess att en ny generaldirektör tillträder. 

Den 28 mars utsåg regeringen Nina Cromnier till att vara ny generaldirektör på SSM. Tillträdesdatum blev 1 juni 2019. Nina arbetar sedan nio år tillbaka på Kemikalieinspektionen och är civilingenjör i kemiteknik, civilekonom samt har en magisterexamen i politik och organisation i förändring. 


Länkar:

Nyhet på regeringens hemsida, 190428 >>

Nyhet på MKG:s hemsida om att Mats Persson fortsätter tills vidare som GD för SSM, 181129 >>

Logga in