29 oktober 2007 |

Ny rapport om djupa borrhål

I mars 2007 anordnade Kärnavfallsrådet (dåvarande KASAM) ett seminarium kring den alternativa metoden djupa borrhål. Kärnavfallsrådet hade bland annat anlitat borrhålsexperten Leif Bjelm från Lunds tekniska högskola för att titta närmare på metoden. Efter seminariet kommenterade Leif Bjelm djupa borrhål i en rapport som han skrivit på uppdrag av Kärnavfallsrådet.

Rapporten är en sammanställning av det som Bjelm presenterade på seminariet. Inför seminariet radade Kärnavfallsrådet upp en rad frågeställningar som inte blivit belysta i debatten kring metoden. Bland annat tittade Leif Bjelm på frågan: ”Var står borrtekniken idag inför en sådan uppgift?” I sin sammanfattning av rapporten skriver Bjelm att det vore klokt av Svensk kärnbränsle hantering AB, SKB, att parallellt med fortsatt utveckling av KBS-3 metoden göra undersökningar av djupa borrhål. Leif Bjelm nämner bland annat att dörrarna har valts att hållas mer öppna i tex USA och Storbritannien. ”Man menar att det är viktigt och nödvändigt att inför framtiden ha beredskap för alternativa lösningar eftersom utvecklingen kan gå i en riktning som gör det mer fördelaktigt eller tvingande att deponera kärnavfall i djupa borrhål.”

Vidare skriver Leif Bjelm att ”Vad det gäller borrtekniken och var den står idag, som var en av huvudfrågorna vid mötet, uppgavs från en tillverkare ungefär följande slutsats: ”tekniken för borrning av stora och djupa borrhål till önskat djup i hårt berg är greppbar”. Undertecknads egna erfarenheter från bl.a. borrning till 3700 m utanför Lund i mycket hård gnejsgranit, dock i en mindre dimension och med ett helt annat syfte, styrker [borr-]industrins uppfattning.”

Leif Bjelm nämner också i sin rapport att precisionen för borrhål idag är oerhört stor. Han nämner att inom olje- och gasindustrin kan ett flertal mycket djupa borrhål borras på en liten yta. Dessutom kan avancerade tekniska installationer göras på olika nivåer i borrhålet för att utvinna olja eller gas ifrån olika skikt. Sådana installationer behöver yttersta precision och säkerhet och Leif Bjelm skriver att ”Det får anses som sannolikt att flera av dessa installationstekniker kan anpassas för annat krävande precisionsarbete, t.ex. installation av kapslar med kärnavfall i djupa vertikala eller gradade borrhål.”

Leif Bjelms rapport finns nedan för nedladdning.

MKG:s nyhet efter Kärnavfallsrådets seminarium mars 2007 >>

Om djupa borrhål på MKG:s hemsida >>

Leif Bjelms rapport om djupa borrhål >>

Rapporten finns även på kärnavfallsrådets hemsida:
Kärnavfallsrådets hemsida >>

Logga in