19 juni 2019 |

Ny översikt om åtta länders kärnavfallshantering från Kärnavfallsrådet

Kärnavfallsrådet har publicerat en rapport om hur åtta olika länder hanterar kärnavfallet.

Finland, Tyskland, Schweiz, Spanien, Tjeckien, Frankrike och Storbritannien samt Sverige ingår i urvalet som gjorts utifrån vart Kärnavfallsrådet varit på besök de senaste åren.

Rapporten, som heter "Översikt av åtta länder – status april 2019, Rapport 2019:1", ger en sammanfattande bild och tar upp likheter och olikheter mellan länderna som hanterar kärnavfall. Men det finns, enligt Kärnavfallsrådet, vissa grundläggande drag som är gemensamma.

Det finns en lagstiftning i varje land som ska se till att använt kärnbränsle och radioaktivt avfall hanteras säkert. Denna lagstiftning gäller bland annat inrättandet av en tillsynsmyndighet, och i många fall även inrättandet av en verksamhetsutövare.

Översikten tar upp vem som är verksamhetsutövare för att utforma, bygga och driva slutförvar for kärnavfall, vem som är tillsynsmyndighet, om det finns någon rådgivande organisation och hur landet klassificerar sitt avfall.

Rapporten behandlar även upparbetning, vilka planer som finns för slutförvar och vem som ansvarar för mellanlagring.

 

Länk till rapporten:

Rapporten "Översikt av åtta länder – status april 2019" från Kärnavfallsrådet 190619 >>

Rapporten på Kärnavfallsrådets hemsida 190619 >>

Se även:

Seminarium med experter på kärnavfall från Kanada, Schweiz och Europa 190524 >>

Logga in