Nyheter

Seminarium om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2018

Kärnavfallsrådet anordnade den 21 mars ett seminarium om rådets årliga rapport till regeringen: ”Kunskapsläget på kärnavfallsområdet: Beslut under osäkerhet”. Rådet överlämnade rapporten till regeringen den 18 februari.

Guldspadenominering för kärnavfallsgranskning

Kerstin Lundell på Naturskyddsföreningens redaktionellt oberoende medlemstidning Sveriges Natur har nominerats till ett av Sveriges finaste journalistpriser, Guldspaden, i kategorin Magasin.

Danmarks radioaktiva avfall föreslås mellanlagras 50 år

Det danska radioaktiva avfallet från den nedlagda kärnforskningsanläggningen på Risö föreslås bli kvar i 30-50 år i väntan på beslut om slutförvar. Frågan diskuteras nu i det danska Folketinget.

Kärnavfallsrådets uppdrag förlängs

Den 1 mars tog regeringen beslut om att Kärnavfallsrådet från och med 2018 ska redovisa sina kunskapslägesrapporter vart annat år till skillnad från varje år. Rådets uppdrag blir även förlängt till 2022 och kan därefter förlängas med högst fem år i taget.

Regeringen överlämnar Riksrevisionens finansieringskritik till riksdagen

Den 13 mars skickade regeringen en skrivelse till riksdagen med sin bedömning av Riksrevisionens granskningsrapport från december. Riksrevisionen varnade i sin rapport för att finansieringssystemet med stor sannolikhet är underfinansierat.

Translation into English of the Swedish Environmental Court’s opinion on the final repository for spent nuclear fuel – as well as some comments on the decision and the further process

MKG, the Swedish NGO Office for Nuclear Waste Review has made an unofficial translation into English of the Swedish Environmental Court opinion on the power industry’s Nuclear Waste Company SKB’s license application for a final repository for spent nuclear fuel in Forsmark, Sweden.

Naturskyddsföreningen och MKG står fast vid att frågan om artskyddsdispens ska överlämnas till regeringen

Parallellt med huvudförhandlingen i målet om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle under hösten 2017 pågick även ett sammanträde i målet om dispens från art- och habitatdirektivet för byggandet av slutförvaret i Forsmark (M 4617-13).

Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport 2018: Beslut under osäkerhet

Kärnavfallsrådet lämnade den 18 februari över sin årliga kunskapslägesrapport till miljöminister Karolina Skog. Kärnavfallsrådet konstaterar att ansökan om ett slutförvar har lämnats till regeringen och de belyser i sin rapport ett antal frågor om osäkerheter. Onsdagen den 21 mars planerar Kärnavfallsrådet ett heldagsseminarium kring kunskapslägesrapporten.

Naturskyddsföreningen och MKG yttrar sig om SKB:s ansökan om hamnverksamhet: bör vilandeförklaras

Under höstens huvudförhandling i målet om ett slutförvarssystem för använt kärnbränsle samt sammanträde i målet om artskyddsdispens behandlades även vissa frågor rörande ansökan om hamnverksamhet i Forsmarks hamn som är ett separat mål (M 6009-16).

MKG på Östhammars informationsträff om slutförvarsfrågan: Även regeringshanteringen måste vara öppen och involvera alla parter

Den 13 februari bjöd Östhammars kommun in allmänheten till en informationskväll i Gimo om frågan om ett slutförvar för använt kärnbränsle, som efter mark- och miljödomstolens och Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, yttranden ligger hos regeringen. Talare under kvällen var bl.a.

Logga in