Nyheter

Kärnkraftsindustrin nekar miljöorganisationerna tillträde till viktigt informationsmöte

Kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag SKB AB håller den 1 november mellan 9-17 ett informationsmöte om säkerhetsanalysen SR-Can för ett slutförvar av högaktivt kärnavfall.

Motion om alternativa metoder för lagring av radioaktivt avfall

En motion till riksdagen har lämnats in som behandlar behovet av utredning av alternativa metoder att ta hand om kärnavfallet. Motionen är skriven av miljöpartiets Per Bolund och Tina Ehn

Motionen innehåller ett förslag till riksdagsbeslut enligt följande:

MKG kommenterar kärnkraftsindustrins (SKB:s) kommentarer till diskussionen om djupa borrhål i Agenda i SVT 8 oktober

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, lämnar nedanstående kommentarer på synpunkter om metoden djupa borrhål som kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB AB, har kommit med efter diskussionen om djupa borrhål i programmet Agenda i SVT den 8 oktober 2006.

Om slutförvaring av kärnkraftsavfall i Sydsvenskan: "Miljörörelsen tar strid om atomsoporna"

Sydsvenskan presenterade den 23 oktober en artikel om diskussionerna kring valet av slutförvaringsmetod för det högaktiva kärnavfallet. Artikelns titel är ”Miljörörelsen tar strid om atomsoporna” och intervjuade är bland annat Johan Swahn från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, och Johanna Sandwall från Statens strålskyddsinstitut, SSI.

Nyhetsbrev 2, 2006

Nyhetsbrev 2/2006 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan laddas ner här som en PDF-fil.

SIFO-mätning: Svenska folket underkänner industrins kärnavfallsförvar

Svenska folket tror inte på den slutförvarsmetod som kärnkraftsindustrin avser att söka tillstånd för om en månad. En SIFO-undersökning som genomförts på uppdrag av miljörörelsen visar att sju av tio i stället skulle välja den alternativa metoden djupa borrhål. Ännu fler anser att säkerhet för hälsa och miljö är avgörande för hur och var avfallet ska tas om hand.

Om kärnkraftsavfall i "Agenda" i SVT 1

Agenda i SVT 1 den 8 oktober kl 21.15 innehöll ett inslag om kärnavfallsfrågan. Med i studion fanns Mikael Karlsson, Svenska Naturskyddsföreningens ordförande och kärnkraftsindustrins representant Saida Laârouchi Engström.

MKG deltog på Samråds- och MKB-grupp Forsmarks möte den 20 september och på MKB-forum Oskarshamns möte den 28 september

Samråds- och MKB-grupp Forsmark hade möte den 20 september och MKB-forum Oskarshamn hade möte den 28 september. MKG deltog vid båda mötena som observatör och ställde frågor. Läs MKG:s frågor och kommentarer i dokumenten nedan.

MKG deltog på samrådsmöte den 13 augusti och har lämnat frågor till kärnavfallsbolaget, SKB AB

Kärnavfallsbolaget, SKB AB, höll den 12 augusti i Öregrund i Östhammars kommun och den 13 augusti på Simpevarpshalvön i Oskarshamnskommun samrådsmöten inför ansökan av byggandet av det slutförvar för använt kärnbränsle. MKG deltog på samrådsmötet i Oskarshamn och har skickat in frågor till båda samrådsmötena som kommer att besvaras i samrådsprotokollet.

"Vetandets värld" om kärnkraftsavfall

Radioprogrammet "Vetandets värld" sände den 25/8 ett program om det svenska kärnavfallsprogrammet där bl a den alternativa metoden djupa borrhål diskuteras.

Logga in