Nyheter

Committee on Radioactive Waste Management (CoRWM) har presenterat sina rekommendationer för hur Storbritannien ska hantera sitt kärnavfall och anger djupa borrhål som ett alternativ

Den brittiska regeringen har ett särskilt råd för kärnavfallsfrågor Committee on Radioactive Waste Management (CoRWM). Rådet har nu presenterat sina rekommendationer för hur den brittiska regeringen ska planera ett slutförvar för kärnavfall. Den brittiska regeringen kommer att använda rapporten för att ta beslut den fortsatta vägen framåt.

MKG deltog på samrådsmöten den 31 maj och 1 juni och har lämnat frågor till kärnavfallsbolaget, SKB AB

Kärnavfallsbolaget, SKB AB, höll den 31 maj i Oskarshamn och den 1 juni i Forsmark samrådsmöten inför ansökan av byggandet av det slutförvar för använt kärnbränsle. MKG deltog på båda samrådsmötena och har även skickat frågor till kärnavfallsbolaget som kommer att besvaras i samrådsprotokollet.

MKG har lämnat sina synpunkter i målet om Forsmarks kärnkraftsverks effekthöjning

Forsmarks kraftgrupp äger och driver tre kärnkraftsreaktorer i Forsmark i Östhammars kommun. Företaget har nu ansökt om att få öka effekten av reaktorerna. MKG har lämnat synpunkter i målet om Forsmarks kärnkraftsverks effekthöjning.

MKG framför fyra yrkanden i sitt yttrande:

Brittiska Nuclear Decommissioning Authority vill hålla öppet för alternativet av slutförvar av kärnavfall i djupa borrhål

I ett pressmeddelande från den 7 juni förespråkar brittiska Nuclear Decommissioning Authority, NDA, att alternativet djupa borrhål för slutförvar av kärnavfall ska uppmuntras att utredas så att valmöjligheten hålls öppen.

I pressmeddelandet står det:

MKG kommenterar kärnkraftsindustrins (SKB:s) kommentarer till debattartikeln på DN Debatt 1/6

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, lämnar nedanstående kommentarer på synpunkter om metoden djupa borrhål som kärnkraftsindustrins kärnavfallsbolag, SKB AB, har kommit med efter publiceringen av MKG:s artikel om den alternativa metoden djupa borr på DN debatt den 1/6 2006.

MKG har ställt kärnkraftsindustrins KBS-metod mot den alternativa metoden djupa borrhål i en SIFO-undersökning

MKG har låtit låtit opinionsinstitutet SIFO undersöka opinionsläget i fråga om val av metod för att slutförvara det svenska använda kärnkraftsbränslet.. Undersökningen visar att 71% väljer den alternativa metoden djupa borrhål men bara 4% väljer den av kärnkraftsindustrin framtagna KBS-metoden.

Djupa borrhål för slutförvaring av använt kärnbränsle – ny rapport från MKG

Föreningen Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) uppmanar regeringen att klargöra för kärnkraftsindustrin att deras nuvarande planer för att slutförvara använt kärnbränsle inte kommer att godkännas förrän det finns ett bättre underlag för jämförelser med alternativa metoder.

MKG på DN-debatt – Avfallet från kärnkraftverk kan få säker slutförvaring

På Dagens Nyheters Debattsida publicerades den 1 juni en debattartikel som MKG varit med och författat. Artikeln har titeln: ”Avfallet från kärnkraftverk kan få säker slutförvaring”. I artikeln argumenteras det för att alternativ till kärnkraftindustrins metod KBS måste utredas ytterligare. MKG har tagit fram en rapport som behandlar den alternativa metoden djupa borrhål.

Alternativ metod och plats - nytt informationsblad från MKG

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) har tagit fram ett informationsblad som ger MKG:s syn på alternativ metod och plats när det gäller slutförvar av använt kärnbränsle.

Nyhetsbrev 1, 2006

Nyhetsbrev 1/2006 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan laddas ner här som en PDF-fil.

Logga in