Nyheter

MKG får rätt att delta på kärnavfallsmöten på länsnivå

MKB-forum i Oskarshamn har beslutat alla möten i fortsättningen ska vara öppna. Samråds- och MKB-grupp Forsmark har beslutat att miljöorganisationer som erhåller medel ur Kärnavfallsfonden ska kunna delta som observatörer vid framtida möten.

MKG uppvaktade miljöminister Lena Sommestad

Den 14 november uppvaktade en delegation från MKG miljöminister Lena Sommestad och medarbetare.

MKG skriver till miljöministern för att få insyn i möten

Kärnavfallsbolaget SKB AB vill inte låta MKG delta som observatör i de särskilda samrådsmöten och expertgruppsmöten som regelbundet hålls mellan kärnavfallsbolaget och tillsynsmyndigheterna SKI och SSI.

MKG:s expertråd

MKG har rekryterat ett expertråd bestående av personer med hög kompetens inom många olika områden.


Rådets uppgift är att bistå MKG i arbetet med att granska kärnavfallsprojektet genom att rådsmedlemmarna vid behov kan stödja styrelsen och kansliet med expertkompetens.

MKG huvudaktöör i seminarium med kommuner

Platsundersökningskommunerna bjöd i miljöorganisationer för att få ta del av deras syn på kärnavfallsprojektet.

Fristående och oberoende forskning inom området för kärnavfallsfrågor

MKG har lämnat ett remissvar på KASAMs skrivelse om behovet av resurser för fristående och oberoende forskning inom området för kärnavfallsfrågor.

Läs yttrandet här >>

Nyhetsbrev 2, 2005

Ansökan om medel för 2006

MKG har ansökt om stöd ur kärnavfallsfonden för verksamheten under 2006.

Kärnavfallsträffen i Sundsveden

Miljöorganisationer träffades för att diskutera kärnavfallsprocessen

Samrådsmöte i Östhammar


Johan Swahn i samråd med kommunpolitiker Bertil Alm från Alunda

Logga in