Nyheter

Regeringen ger SKB tillfälle att yttra sig i kärnbränsleförvarsprövningen

Regeringen gav den 1 juni kärnavfallsbolaget SKB tillfälle att komplettera och yttra sig i den pågående regeringsprövningen av det planerade kärnbränsleförvaret i Forsmark. 

Nyhetsbrev 2/2018

Nyhetsbrev 2/2018 från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, kan här laddas ner som en PDF-fil.

Naturskyddsföreningen och MKG uppvaktade miljödepartementet om kärnbränsleförvaret

Naturskyddsföreningen och Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, träffade den 8 maj den grupp på miljödepartementet som ansvarar för regeringsprövningen om kärnbränsleslutförvaret. Föreningarna gav sin syn på prövningen och presenterade ytterligare kunskap om problem med kopparkapseln som framkommit efter huvudförhandlingen hos miljödomstolen.

Internationell konferens i Köpenhamn om de europeiska energiplanerna

Jordens Vänner i Danmark, NOAH, arrangerar den 8 juni en konferens med syfte att utforska de politiska möjligheterna inom EU att främja en mer hållbar energiproduktion. Konferensen kommer bl.a. behandla Euratom och dess framtid.

Miljödepartementet får skrivelse från KTH-forskare och SSM:s f.d. korrosionsexpert

De forskare från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, som har varnat för riskerna med korrosion av kopparkapseln i det tänkta slutförvaret för använt kärnbränsle, har skickat en skrivelse till energi- och miljödepartementet. Även Strålsäkerhetsmyndighetens, SSM:s, tidigare expert har skrivit under skrivelsen.

Riksdagen beslutade om ny strålskyddslag

Den 18 april röstade riksdagen ja till en ny strålskyddslag. I den nya lagen genomförs EU:s strålskyddsdirektiv och lagen innehåller nya bestämmelser om krav på finansiell säkerhet och utsläpp av radioaktiva ämnen till miljön. Lagen träder i kraft 1 juni 2018.

Riksgälden: Förändringar i kärnkraftskoncernerna kan öka statens risk

Riksgälden tar i sitt yttrande till regeringen den 17 april för första gången upp frågan om att de strukturella förändringarna bland kärnkraftens ägarbolag ökar behovet av begränsande villkor för att minska statens finansiella risk. Bland annat föreslås att avyttringar i företagen inte ska kunna göras utan samtycke från regeringen.

Journalistpriset Guldspaden gick till kärnavfallsgranskning

Kerstin Lundell på Naturskyddsföreningens redaktionellt oberoende medlemstidning Sveriges Natur har vunnit Sveriges finaste journalistpris i granskande journalistik, Guldspaden, i kategorin Magasin.

Fortsatta medel till MKG för 2018

Strålsäkerhetsmyndigheten SSM har den 13 april beslutat om de medel som möjliggör för miljöorganisationer att arbeta med kärnavfallsfrågor under 2018. I statens budget finns 3 miljoner kronor, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning MKG har beviljats 2 miljoner av dessa. SSM har beslutat att ta fram ett nytt regelverk som MKG anser i onödan begränsar hur medlen kan användas.

Kärnkraftskommunerna betonar vikten av en fortsatt beslutsprocess

Den 6 april skickade Kärnkraftskommunernas Samarbetsorgan, KSO, in en skrivelse till riksdag och regering där de betonar vikten fortsatt hantering och beslutsprocess av ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle.  

Logga in